Εκ νέου παράταση εφαρμογής για την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης

Από τις 30 Ιουνίου του 2023 θα τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω, έπειτα από μεταβίβαση (άρθ. 14 παρ.3 του ν.3887/2010), κάνοντας δεκτό το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών το αίτημα των ομοσπονδιών αυτοκινητιστών ΦΔΧ για νέα παράταση  στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΟΦΑΕ σε επιστολή της που απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου 2022 στον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Μιχάλη Παπαδόπουλο, ζητούσε την εκ νέου παράταση έως ότου δοθεί  μια οριστική λύση με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις στο ζήτημα της ανανέωσης του στόλου που να μην «τιμωρεί» τους ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την ΟΦΑΕ,  θίγει τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνολογίας, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν από τη λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως μεταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα εκμετάλλευσης του οχήματός τους, καθώς δεν θα μπορούν να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν τη λειτουργία τους.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ορίζεται ότι η εφαρμογή του νόμου 3887/2010 που προβλέπει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια, ορίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση θα ισχύει για μεταβιβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την 30η Ιουνίου 2023.