Δύο σεμινάρια για Ασφαλή Οδική Μεταφορά & Εργαλεία για τη Διοίκηση Logistics από το Supply Chain Institute

Στη Θεσσαλονίκη 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου

Το Supply Chain Institute διοργανώνει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη δύο πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου. Στόχος είναι η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας Logistics και η ανάδειξη επαγγελματιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Ασφαλής Οδική Εμπορευματική Μεταφορά, Μεθοδευμένη Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Κινδύνων της Μεταφοράς – Τετάρτη 28 Νοεμβρίου

Οι πιέσεις για μείωση του κόστους μεταφοράς και διανομής οδηγούν συχνά τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιλογές που πιθανά να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την ασφάλεια του μεταφορικού έργου. Ωστόσο, το κόστος της μη-ασφάλειας είναι υψηλό και οι διακινδυνεύσεις μεγάλες… Ένα επίκαιρο σεμινάριο για τα διευθυντικά στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Logistics, τους Υπεύθυνους Μεταφορών και Διανομών Εμπορικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων, τις εταιρείες 3rd Party Logistics και τις μεταφορικές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Σύγχρονα Εργαλεία για τη Διοίκηση της Ομάδας στα Logistics (Υπεύθυνοι Βάρδιας, Εργοδηγοί και Ομαδάρχες Παραγωγής, Αποθήκης και Διανομής )  – Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου

Ένα βιωματικό εργαστήριο με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων των Υπεύθυνων Βάρδιας και των Εργοδηγών Αποθηκών και Εργοστασίων για καλύτερη οργάνωση και διαχείριση έργου, καθοδήγηση ομάδας και επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες