Διπλασίασε τα κέρδη του ο ΟΛΠ το 2018

Εν αναμονή για τις Πρόσθετες Επενδύσεις λόγω ΚΑΣ

Σε 42,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 έφθασαν τα κέρδη προ φόρων για τον ΟΛΠ καταγράφοντας αύξηση 100% σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2018 που παρουσιάστηκαν στην ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.

Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2018 συνοψίζονται ως έξης:.

  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 132,9 εκατ. έναντι € 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %
  • Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 42,3 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. της χρήσης 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 100%
  • Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147 % σε € 27,9 εκατ. έναντι € 11,3 εκατ. της χρήσης 2017
  • Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 4,8 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018 έναντι € 4,1 εκατ. το 2017
  • Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 80,9 εκατ. έναντι € 61,9 εκατ. το 2017
  • Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,424 από € 0,1712 το 2017 (αύξηση 148%)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu ανέφερε: «Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω του αυξημένου ανταλλάγματος παραχώρησης, μερισμάτων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι πρόσθετες επενδύσεις που προτείνουμε στο Master Plan θα  τονώσουν ακόμη  περισσότερο την απασχόληση και την τοπική και εθνική οικονομία».

Τέλος σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι προβλήτες II+III του υπό παραχώρηση ΣΕΜΠΟ που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της ΟΛΠ Α.Ε., πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης εξυπηρετώντας 1,25 εκατ. TEU φέρνοντας πιο κοντά τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο. Θετική είναι και η πορεία των υπολοίπων δραστηριοτήτων της εταιρείας και ιδιαίτερα της Κρουαζιέρας, όπου εμφανίζεται άνοδος στις κρατήσεις πλοίων για το 2019 κατά 20%, καθώς και στη Ναυπηγοεπισκευή όπου οι συνολικές μέρες απασχόλησης των δεξαμενών έχουν αυξηθεί κατά 53%.