Διαβάστε τα αναλυτικά συμπεράσματα της 2ης Έρευνας για την Ψηφιοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η 2η Πανελλήνια έρευνα με τίτλο «Ψηφιακός μετασχηματισμός στην επιχειρησιακή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain 4.0): Τάσεις, προκλήσεις και ο δρόμος προς τα εμπρός», αποτελεί μια πρωτοβουλία του περιοδικού Supply Chain & Logistics που εκδίδεται από την O.MIND CREATIVES, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της OPTILOG Advisory Services.

Η εν λόγω έρευνα, που παρουσιάστηκε στα Logi.C events στο πλαίσιο της 8ης Έκθεσης “Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2021”, λαμβάνοντας υπόψη ένα δείγμα 266 επιχειρήσεων από τους τομείς της εμπορίας, της μεταποίησης, της παροχής υπηρεσιών logistics και των τεχνολογικών παρόχων, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση, τις προκλήσεις και τις δράσεις που πρέπει να υιοθετηθούν από την Πολιτεία και την αγορά με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των εφοδιαστικών αλυσίδων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε την αναλυτικά ΕΔΩ