Βράβευση 22 στελεχών με 25ετή προϋπηρεσία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΔΕ&L

 

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L) με μεγάλη συμμετοχή των εταιρειών-μελών του.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο συνοπτικός απολογισμός πεπραγμένων για το έτος 2018 καθώς και τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στον προϋπολογισμό του έτους 2019.

 

 

Επίσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον κλάδο, ενώ πραγματοποιήθηκε και η βράβευση 22 στελεχών, από τις εταιρείες – μέλη του ΣΥΝΔΔΕ&L, με 25ετή προϋπηρεσία και ακολούθησε η κοπή της πίτας.

 

 

O ΣΥΝΔΔΕ&L ευχαριστεί θερμά την εταιρεία – χρυσό χορηγό της Γενικής Συνέλευσης TRUCK & CARGO INSURANCE, καθώς και την εταιρεία – υποστηρικτή της εκδήλωσης REDEPLAN AE.