Αειφόρος ενέργεια και συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα απασχόλησαν το συνέδριο της ΕΕΒΨ&L

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics (ΕΕΒΨ& L) διοργάνωσε το επιχειρηματικό συνέδριο «Αειφόρος Ενέργεια και Συσκευασία στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα» που πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη  24 Σεπτεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Intercontinental, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την επιστημονική  συμβολή του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ  και την ενεργό συνεργασία και συμμετοχή  του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας , της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας,  του Ελληνικού Συνδέσμου Ετικετοποιών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.ΗΟ), του επιχειρηματικού φόρουμ  A-Energy  Investments, της  3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων  και άλλων φορέων  και  εκπροσώπων της αγοράς.

 

 

Περισσότερα από 170 στελέχη του ευρύτερου επαγγελματικού χώρου  παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου καθώς άνοιξαν με ομιλία του κ.  Νίκου Παπαθανάση, υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για θέματα  Βιομηχανίας και Εμπορίου, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στα Logistics τα οποία δεν είναι απλά μια υπηρεσία αλλά «διαχέουν τον πλούτο» και ότι τα ψυχόμενα Logistics διαμορφώνουν και σχεδιάζουν εξίσου  το Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου.

Εν συνεχεία ο κ. Αναστάσιος Μητιακούδης, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με την ομιλία του τόνισε ότι «μας  απασχολεί ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων», με αξιοποίηση κάθε  δυνατού μέσου που παρέχει σήμερα η Πολιτεία, αλλά και η ιδιωτική αγορά.

Η προφανής ανάγκη της ελληνικής βιομηχανίας να προβεί  στους απαραίτητους εκσυγχρονισμούς για την αειφόρο ενέργεια  – συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα    επισημάνθηκε  ως ευκαιρία από το σύνολο των 23  περίπου διακεκριμένων ομιλητών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  με δημιουργικές πρακτικές αλλά και τεχνολογικές προτάσεις.

 

 

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι κίνδυνοι που επιφέρει η Κλιματική Αλλαγή ένα φαινόμενο υπαρκτό στις μέρες μας και πως μπορούμε μέσα από έξυπνη διαχείριση να εξοικονομήσουμε ενέργεια και στις νέες  Μεθόδους Υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon footprint).

Ο κ. Βασίλης Λιόγκας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στην Εφοδιαστική Αλυσίδα συνολικότερα και τις πολιτικές περιβάλλοντος με έμφαση στους στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Παρουσιάστηκε  η έως σήμερα εμπειρία  από τους Ενεργειακούς Ελέγχους και την εφαρμογή Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης, ενώ αναδείχτηκε η έξυπνη συσκευασία στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα και τα αποτελέσματα της ηλεκτροκίνησης και City Logistics τα οποία κατακτούν ανάλογη θέση στην αγορά.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν στην δεύτερη ενότητα με την παρουσίαση πρακτικών λύσεων και Τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας, και εν συνεχεία  δόθηκαν  λύσεις  των θερμοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων, οι λύσεις θερμοκρασιακά ελεγχόμενων συσκευασιών, οι οποίες απαντούν στην ανάγκη της ικανοποίησης του καταναλωτή, καλύπτοντας το θέμα της ασφάλειας του.

 

 

Ειδική παρουσίαση έγινε για την σημαντικότητα της συσκευασίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο χρόνο και κινείται ολοένα και πιο αυξητικά, για να αναδειχτούν τα κριτήρια και οι τάσεις που επικρατούν σήμερα στο χώρο του seafood sector λαμβάνοντας  υπόψη τα υφιστάμενη μακρο-μεγέθη της κοινωνίας μας.

Το κομμάτι της αναγκαιότητας των πιστοποιήσεων των σχημάτων της αειφορίας και του ανθρακικού αποτυπώματος αναπτύχθηκε και το πόσο επηρεάζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, για να κλείσει η ενότητα με την σημαντικότητα του τομέα της  ασφάλισης και πόσο επηρεάζεται η κάθε επιχείρηση από τις επιπτώσεις των Κλιματικών Αλλαγών εάν δεν έχει γίνει σωστή οργάνωση και πρόβλεψη των επόμενων βημάτων.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης οι σημαντικοί επιχειρηματικοί  φορείς  που  υποστήριξαν  το συνέδριο ζήτησαν από την Πολιτεία να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, να επαναπροσδιορίσει τις τρέχουσες εξελίξεις και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση, την οργάνωση  και τη λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων, να  τοποθετηθεί για τις νέες τάσεις και Νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά της  συσκευασίας, να μελετήσει τις προοπτικές απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των Logistics,  και να δώσει κίνητρα για Έγκαιρη  προσαρμογή των βιομηχανικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων  στον τομέα των τροφίμων στις απαιτήσεις της  κλιματικής  αλλαγής.

 

 

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με την πρόταση του Προέδρου της Ένωσης κ. Γρηγορόπουλου Διονύση ο οποίος κάλεσε όλους τους συνδέσμους να συνεργαστούν στη πορεία για την  δημιουργία του ύπερ- φορέα  προς όφελος τόσο των εταιρειών μελών όσο και της Ελλάδας συνολικότερα.

Υποστηρικτές: Χρυσός  Χορηγός του συνεδρίου ήταν  η εταιρεία “Mediline”, Αργυροί Χορηγοί ήταν οι “Emicert” & “ Envirometrics”  και χορηγός η «Sustchem».  Υποστηρικτές  ήταν   η “Truck & Cargo Insurance Brokers ” και η “Cargo 360”.

Μεταξύ των Χορηγών Επικοινωνίας ήταν το περιοδικό Supply Chain & Logistics.