Τυλιχτικές μηχανές παλετών

H εταιρεία Δενελάβας ΑΕΒΕ ξεχώρισε από τις πωλήσεις μηχανημάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2017, εκείνες που αφορούν σε: Αυτοκινούμενη τυλιχτική μηχανή (ρομπότ) παλετών του Οίκου PKG Ιταλίας, σε εταιρεία διανομής ποτών.

Δύο τυλιχτικές μηχανές παλετών με ειδική ράμπα φόρτωσης παλετών του Οίκου PKG Ιταλίας, σε βιομηχανία κυτιοποιίας. Οι πελάτες της προχώρησαν σε μια επένδυση που αποφέρει ήδη εξοικονόμηση στη χρήση αναλωσίμων υλών, χρήση ανώτερων υλικών συσκευασίας και επίτευξη αποθήκευσης, εσωτερικής διακίνησης και μεταφοράς των παλετών τους με απόλυτη ασφάλεια, ευστάθεια και προστασία.