Το TIR ως εργαλείο για την διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ευρώπης

 

Αξιωματούχος της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU) επισκέφτηκε την Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΟΛΠ και της PCT στον Πειραιά με θέμα συζήτησης πώς το σύστημα TIR θα μπορούσε να συμβάλλει στην διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ευρώπης μέσω του λιμένος Πειραιά, καθώς και για την προσέλκυση περισσότερων φορτίων διαμετακόμισης (transit) από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμό μεταξύ PCT και ΟΦΑΕ, στις 16 Απριλίου 2019 στα γραφεία της PCT στον Πειραιά. O Raphaël Hirt, Manager TIR digitalization της IRU, παρουσίασε στους συμμετέχοντες στη συνάντηση της εξελίξεις που έχουν επιτευχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο στο σύστημα TIR καθώς πλέον εφαρμόζεται με πλήρως ψηφιακές διαδικασίες ακόμα και στις συνδυασμένες μεταφορές, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένα οδικό κομμάτι, ενώ η Κίνα είναι και επισήμως συμβαλλόμενο κράτος στη Διεθνή Σύμβαση TIR με στόχο τη διευκόλυνση των εξαγωγών της προς την Ευρώπη. Παράλληλα, παρουσίασε και πιθανά σενάρια για την εφαρμογή του TIR στα εμπορευματοκιβώτια που διέρχονται από το λιμάνι του Πειραιά και τα οφέλη που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση.

Το Διεθνές Σύστημα εμπορευματικής διαμετακόμισης TIR αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες ένα εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου καθώς και διασφάλισης για την καταβολή των φόρων και των δασμών των εμπορευμάτων μέσω της Διεθνούς Εγγυοδοτικής Αλυσίδας που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Παράλληλα, οι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά που διαχειρίζονται PCT και ΟΛΠ, αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα διεθνή διαμετακομιστικά κέντρα της χώρας μας, ενώ οι προοπτικές για περεταίρω ανάπτυξη είναι μεγάλες, καθιστώντας το λιμάνι, λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και υποδομών, ως το πλέον ανταγωνιστικό πόλο προσέλκυσης διεθνών φορτίων σε όλη την Ευρώπη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της PCT, του ΟΛΠ, της PCDC, του Γ’ Τελωνείου Πειραιά, του Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιά (ΣΕΠΑ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς & Logistics (ΣΥΝΔΔΕ&L), του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της IRU καθώς και της ΟΦΑΕ.

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν πως θα συνεχίσουν τις συζητήσεις επί του θέματος, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την εφαρμογή ενός δοκιμαστικού προγράμματος, αφού πρώτα ολοκληρωθούν και οι αντίστοιχες συζητήσεις με την πλευρά της Κίνας αλλά και με τις ελληνικές τελωνειακές αρχές.