Η Toyota πρωτοπορεί ξανά με τα νέα Smart Trucks

Από την 1η Οκτωβρίου του 2018, όλα τα μηχανήματα αποθήκης της Toyota είναι «συνδεδεμένα», καθιστώντας τα έτσι «έξυπνα μηχανήματα».  Η Toyota παρέχει δωρεάν σε όλα τα μηχανήματα αποθήκης της τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μετάδοση δεδομένων που αφορούν τη χρήση και τη κατάσταση του μηχανήματος.

Με αυτό το τρόπο, όλοι οι πελάτες της Toyota έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τη δουλειά των μηχανημάτων τους, να κατανοούν καλύτερα την απόδοση των χειριστών τους, να καταγράφουν αναλυτικά τα χτυπήματα στα μηχανήματα και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη κατάσταση της μπαταρίας τους. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των πελατών της καθώς και η μείωση του συνολικού τους κόστους.