Επαναπιστοποιήθηκε η ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Η εταιρεία ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ Βιομηχανία Συστημάτων Αποθήκευσης επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το ΝΕΟ πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος, από το Διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανισμό Πιστοποιήσεων TUV Hellas. Η επαναπιστοποίηση αφορά τις διαδικασίες “Σχεδιασμού,  Παραγωγής, Πώλησης, Εγκατάστασης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης Μεταλλικών Συστημάτων Αποθήκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί η ΒΙΕΜΕΤ κατέχει πιστοποίηση ISO εδώ και 22 χρόνια, ενώ με την 45χρονη και πλέον εμπειρία της στην εφαρμογή Μεταλλικών Κατασκευών έχει καταξιωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης στο χώρο του εξοπλισμού αποθηκών.

Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και με τις υψηλότερες κατασκευές στο ενεργητικό της Η ΒΙΕΜΕΤ προσφέρει αξιόπιστες, οικονομικοτεχνικές λύσεις στον εξοπλισμό αποθηκών.