Εγκρίθηκε η εξαγορά της Diapo από την Foodlink Cyprus

 

Την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κύπρου, πήρε η εξαγορά της Diapo ltd από την Foodlink Cyprus ltd.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε επίσημα η Επιτροπή, που συνεδρίασε την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 83(Ι)/2014, περί ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Να θυμίσουμε ότι η εταιρία Foodlink Cyprus ltd είχε προχωρήσει στην εξαγορά του 75% της κυπριακής DIAPO LTD στις 28 Νοεμβρίου 2017, η οποία τελούσε υπό την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στόχος της εξαγοράς είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του Ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου.