Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ των ναυπηγικών-ναυτιλιακών ΜμΕ

Τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, μέσω του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚκίνηση 2014-2020», προωθεί το υπουργείο Ναυτιλίας.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το υπουργείο ανέθεσε τη χαρτογράφηση του χώρου των εν λόγω επιχειρήσεων στην εταιρεία DNV-GL Hellas SA, βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τεχνική βοήθεια 2014-2020.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, η DNVGL HELLAS SA θα καλέσει τις εταιρείες να συμμετάσχουν στην κατάρτιση λίστας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση θα γίνει χαρτογράφηση του χώρου των επιχειρήσεων. Σε τρίτη φάση θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία για την πολυκριτηριακή ανάλυση του χώρου των επιχειρήσεων αυτών. Ένα από τα κριτήρια θα είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες καινοτομίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα