Στις 7/2 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΥΝΔΔΕ&L 2018

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L) σε αίθουσα του ξενοδοχείου ATHENS AVENUE  και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό άρθρο 16§1 & 2.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Απολογισμός Πεπραγμένων
  2. Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2017
  3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  4. Προϋπολογισμός του έτους 2018
  5. Τροποποίηση / Επικαιροποίηση του Καταστατικού του ΣΥΝΔΔΕ&L (απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή στη Γ.Σ. των ¾ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών)
  6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις
  7. Βραβεύσεις στελεχών εταιρειών – μελών με 25ετή προϋπηρεσία
  8. Κοπή Βασιλόπιτας / κλήρωση τυχερού 2018

Χρυσός Χορηγός της εκδήλωσης: Virtual International A.E.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα