Στην AQS ανέθεσε η TOTTIS – BINGO το έργο GDPR Compliance

 

Σε περαιτέρω διασφάλιση των δεδομένων που διαχειρίζεται προχώρησε η εταιρεία TOTTIS – BINGO AEBE αναθέτοντας στην AQS το έργο Συμμόρφωσης με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)  που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Η AQS – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι πρωτοπόρος εταιρεία στη Συμμόρφωση των Οργανισμών με τον GDPR και στην εκπαίδευση στελεχών στο αντικείμενο αυτό, έχοντας ήδη υλοποιήσει πληθώρα σχετικών έργων και έχοντας εκπαιδεύσει στελέχη από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα