Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2017 – 2018

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών προσκαλεί φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία στο 2ο ετήσιο Διαγωνισμό για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας». Το Βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή, ή ομάδα φοιτητών ή νέο(ους) απόφοιτο(ους) των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων.

Ως θέμα της εργασίας ορίζεται η «Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους (ΠΣΚ) και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων». Ο Διαγωνισμός για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» διεξάγεται σε πανελλήνια κλίμακα μεταξύ φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων των προαναφερόμενων ελληνικών Πανεπιστημίων. Θεσμοθετήθηκε το έτος 2016 προς τιμή του εκλιπόντος καθηγητή ΕΜΠ και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των ελληνικών Επιμελητηρίων για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Η επιλογή του θέματος γίνεται κατ’ έτος και το Βραβείο στηρίζεται, πέραν του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., και από την ΚΕΕΕ, το ΕΜΠ, τα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Επιμελητήρια.

Για τις τρεις καλύτερες εργασίες του Διαγωνισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα χορηγηθούν χρηματικά έπαθλα, τα οποία θα αποτελούν χορηγίες σημαντικών θεσμικών και επιχειρηματικών Φορέων. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018. Αντιστοίχως, οι ερωτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, οι οποίες και θα απαντηθούν έως και την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η Ανακοίνωση για την επιλογή των υποψηφιοτήτων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερα για το Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ: www.eesym.gr.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα