Ο GR.EC.A. μέλος του Multistakeholder Expert Group της Ε.Ε. για το GDPR

Μεγάλη τιμητική διάκριση τόσο για τον ίδιο τον Σύνδεσμο όσο και για τη νομική του σύμβουλο, κυρία Μίνα Ζούλοβιτς, η οποία επελέγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπήσει τον GR.EC.A. και τον Ecommerce Europe στην ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του νέου κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Σκοπός της ομάδας εργασίας που συνέστησε η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ε.Ε. είναι να υποστηρίξει την ΕΕ στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Κανονισμού καθώς και στην υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Στην ομάδα συμμετέχουν πρόσωπα (ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι κ.λπ.) και οργανισμοί από διάφορες χώρες της ΕΕ οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης υποβολής βιογραφικών.

Στην ομάδα του Ecommerce Europe θα συμμετέχουν δύο Associations (ένας εκ των οποίων ο GR.EC.A. με την κυρία Μίνα Ζούλοβιτς) και αντίστοιχα δύο άτομα. Η ομάδα θα συνέρχεται τακτικά στις Βρυξέλλες ενώ η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί στις 19 Οκτωβρίου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα