Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας»

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, μέχρι και την Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι στο Διαγωνισμό, ο οποίος στηρίζεται, πέραν του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., και από την ΚΕΕΕ, το ΕΜΠ, τα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Επιμελητήρια, δύνανται να λάβουν μέρος φοιτητές και νέοι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, ενώ για τις τρεις καλύτερες εργασίες του Διαγωνισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα χορηγηθούν χρηματικά έπαθλα, τα οποία θα αποτελούν χορηγίες σημαντικών θεσμικών και επιχειρηματικών Φορέων.

Ως θέμα της εργασίας, ο βαθμός δυσκολίας της οποίας θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία της αξιολόγησης, ορίζεται η «Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους (ΠΣΚ) και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων».

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των υποψηφιοτήτων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Περισσότερα για το Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ: www.eesym.gr.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα