Λύση Asset Management σε cloud στον ΟΠΑΠ από την OPTIMUM

Η OPTIMUM ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου “Asset/Warehouse Management” στον ΟΠΑΠ, για τη Διαχείριση των Παγίων της εταιρείας.

Η λύση, που στην ολοκλήρωση της θα καλύπτει επιχειρησιακές ανάγκες του ΟΠΑΠ στον τομέα του Asset/Warehouse Management, βασίσθηκε στο προϊόν aberon Warehouse Management System (aberon WMS) της OPTIMUM και λειτουργεί σε υποδομή Cloud Services της Oracle. Το Cloud Security που παρέχει η Oracle, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό της εφαρμογής, ικανοποιούν τους αυστηρούς κανόνες ασφάλειας  που θέτει ο ΟΠΑΠ.

Με την εφαρμογή Asset/Warehouse Management επιδιώκεται η βέλτιστη διαχείριση όλων των παγίων της εταιρείας, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός πληροφορικής, τερματικά, αναλώσιμα, έπιπλα, εξοπλισμός κτιρίων, κ.ά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα