Η PTL μέτρησε το ανθρακικό αποτύπωμα στο μεταφορικό της έργο

Η PTL αναγνωρίζοντας τη σημασία της εταιρικής αειφορίας ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και έχει πλέον υπολογίσει το ανθρακικό αποτύπωμα στο μεταφορικό της έργο. Την υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος ανέλαβε η εταιρεία OPTILOG Advisory Services.

Στόχος  της PTL είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της με ταυτόχρονο σεβασμό προς το περιβάλλον. Η PTL ευχαριστεί ιδιαίτερα τον καθηγητή Βασίλη Ζεϊμπέκη για τον επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος της.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η PTL δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο περιορισμό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό (φορτηγά οχήματα νέας τεχνολογίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα