Η Jungheinrich Hellas μετράει το ανθρακικό της αποτύπωμα

H Jungheinrich Hellas αναγνωρίζοντας τη σημασία της εταιρικής αειφορίας προχώρησε σε στρατηγική συμμαχία με την OPTILOG Advisory Services με στόχο τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από την εταιρική της λειτουργία (π.χ. κτιριακές εγκαταστάσεις, μετακίνηση εργαζομένων και τεχνικών, μεταφορές μηχανημάτων μέσω τρίτων εταιρειών, κ.τλ.).

Η OPTILOG Advisory Services, ως ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα σε θέματα αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα εφαρμόσει ευρωπαϊκά πρότυπα και μεθόδους έτσι ώστε να υπολογίσει το ανθρακικό αποτύπωμα της Jungheirich Hellas για το έτος 2016 ενώ παράλληλα θα σχεδιάσει από κοινού με την ομάδα αειφορίας της Jungheirich Hellas μια σειρά δράσεων για τη μείωση και αντιστάθμισή του (carbon offsetting).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο όμιλος Jungheinrich έχει έντονο το αίσθημα της Κοινωνικής και Οικολογικής ευθύνης αφού η αειφορία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του (από την ήπια αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, μέχρι τη μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινωφελείς και μη κρατικούς οργανισμούς).

Η εν λόγω δράση που θα υλοποιηθεί στη Jungheinrich Hellas αποτελεί μια σημαντική καινοτομία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον κλάδο ανυψωτικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα