Εφαρμογή PKG PR04 – Έλεγχος Μηχανημάτων Συσκευασίας μέσω Κινητού & Η/Υ

Η εταιρεία ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ ακολουθώντας ολιστική προσέγγιση για την ασφαλέστερη συσκευασία των προϊόντων του πελάτη, τη σταθερή και μετρήσιμη κοστολόγηση αυτής, σε συνεργασία με την πρωτοπόρο κατασκευάστρια εταιρεία μηχανήματων συσκευασίας PKG,   παρουσιάζουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μηχανών από την επιφάνεια εργασίας υπολογιστή και από σχετική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου μέσω καινοτόμου εφαρμογής της PKG για τα μηχανήματα της.

Με σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, προγράμματα, λειτουργίες και ρυθμίσεις του μηχανήματων μπορούν να δεχτούν εντολές μέσω smartphone, tablet και PC. Η διαχείριση σφαλμάτων γίνεται πιο αποτελεσματική και άμεση. Εφαρμογή  διαθέσιμη σε πάνω από 5 γλώσσες • Δυνατότητα ανανέωσης στοιχείων με ορισμένο χρονικό διάστημα • Λογισμικό που επιτρέπει τον έλεγχο των ρυθμίσεων του μηχανήματος και την εμφάνιση καταστάσεως σφαλμάτων  •  Αρχειοθέτηση 30 σφαλμάτων για κάθε συνδεδεμένο μηχάνημα και απευθείας αποστολή σε διαγνωστικό κέντρο •  Έλεγχος λογισμικού σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση alarm μηχανής •  Δυνατότητα αποθήκευσης προγράμματος και ρύθμιση προεπιλεγμένων παραμέτρων σε κάθε μηχανή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα