Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό «Θριάσιο ΙΙ» από την SARMED

 

Σε κοινοπραξία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η SARMED κατέθεσε φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διεθνή διαγωνισμό «Σύμβαση παραχώρησης για τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής έργων, και προμήθειας εξοπλισμού, του Ε.Σ.Σ.Σ.ΔΙ. Θριασίου Πεδίου».

Η διάρκεια της παραχώρησης έχει οριστεί στα 25 χρόνια και η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών – Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) Εκδήλωση ενδιαφέροντος και β) Υποβολή δεσμευτικών προσφορών, κατά την οποία θα καθοριστούν οι βασικές, τεχνικές και χρηματοοικονομικές παράμετροι του έργου και θα οριστικοποιηθεί το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα