Βιομηχανική συσκευασία από την Green Pallet A.E. στην έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics»

Από το 2016, η εταιρεία Green Pallet Α.Ε. πιστοποιημένη με ISO 9001/14001, προσφέρει στην ελληνική αγορά, εξειδικευμένες υπηρεσίες βιομηχανικής συσκευασίας στο πλαίσιο του Seaworthy Packaging & Service.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη μελέτη συσκευασίας, προστασία εξοπλισμού (θραύση, οξείδωση, στεγανοποίηση, αδιαβροχοποίηση, υγρασία, ακτινοβολία UV), κωδικοποίηση του περιεχομένου, διασφάλιση του φορτίου (lashing), εξωτερική σήμανση και υποστήριξη logistics. Τα οφέλη αυτών των υπηρεσιών συνοψίζονται στην ασφαλή διαχείριση εμπορευμάτων (safety), προστασία από ζημιές ή/και από υποβάθμιση (οικονομία), επίτευξη βέλτιστου μεταφορικού κόστους (οικονομία), αξιοποίηση προσωπικού του πελάτη αποκλειστικά σε εσωτερικές παραγωγικές εργασίες (παραγωγικότητα – οικονομία), αποφυγή καθυστέρησης παράδοσης (αξιοπιστία) και τέλος στην παρουσίαση επαγγελματικής εικόνας προϊόντος και συσκευασίας (εικόνα εταιρείας/ marketing).

Να σημειωθεί ότι παγκοσμίως το κόστος ζημιών ακαταλλήλως συσκευασμένου εξοπλισμού υπερβαίνει τα 1,8 τρις δολάρια ετησίως.

Η Green Pallet είναι πιστοποιημένη από την TUV Nord για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015. Είναι πιστοποιημένη από την EPAL (European Pallet Association) για την επισκευή Ευρωπαλετών. Η Green Pallet είναι εταιρεία με ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Είναι μέλος του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας) και της CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

Για να μάθετε περισσότερα για την Green Pallet Α.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.greenpallet.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» και «Cargo Truck & Van», 4-5-6 Νοεμβρίου 2017, Metropolitan Expo, από την επίσημη ιστοσελίδα www.supplychainexpo.gr.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα