Αύξηση κερδοφορίας για τον ΟΛΠ το 2017

Αύξηση 92% προ φόρων σημείωσαν τα κέρδη του ΟΛΠ για το 2017, καθώς ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2016. Σύμφωνα με  την ετήσια οικονομική έκθεση 2017 που ενέκρινε το  ΔΣ του ΟΛΠ,  ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,5  εκατ. έναντι 103,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %.

Ιδιαίτερα αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Container Terminal κατά  7 εκατ. ευρώ(53,1%) όπου η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 70,6%, δηλαδή 453.264 ΤEU έναντι 265.716 TEU το 2016, ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά 3,4 εκατ. ευρώ περίπου (8,4 %).

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε  21,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0  εκατ. ευρώ της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% σε € 11,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016.

Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μικρή αύξηση 2% και ανήλθαν σε 94,9 εκατ. ευρώ έναντι 92,8 εκατ. ευρώ το 2016 ενώ οι αμοιβές προσωπικού παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,2% από τη προηγούμενη χρήση, λόγω της καταβολής δύο επιπλέον μισθών (δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας) μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 4,1 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό  Δημόσιο για τη χρήση 2017 έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2016 και 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1712 ευρώ από 0,0892 ευρώ το 2016 (αύξηση 92%).

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu ανέφερε: «Η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά σημαδεύτηκε από πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία οφείλονται πρωτίστως στους εργαζόμενους της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε.».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα