Αύξηση εσόδων και βελτίωση κερδοφορίας για την ΟΛΠ Α.Ε.

Η σημαντική αύξηση των εσόδων στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και στη διακίνηση οχημάτων βελτίωσε σημαντικά τα  κέρδη προ φόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2017 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, που ανήλθαν  σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι  1,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο  του 2016 και μετά από φόρους σε  4,4 εκατ. ευρώ. έναντι  1,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αναλυτικότερα το Δ.Σ. της ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2017, σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 52,0 εκατ. ευρώ έναντι  46,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 12,6%. (5,8 εκατ. ευρώ). H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων ( 4,6 εκατ. ευρώ), των εσόδων από τη διακίνηση αυτοκινήτων (0,5 εκατ. ευρώ) και των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ (1,3 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν αύξηση σε  46,4 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016 που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες αμοιβές προσωπικού λόγω της καταβολής του δώρου Πάσχα, επιδόματος αδείας και στην πρόβλεψη της αναλογίας δώρου Χριστουγέννων στους εργαζομένους της εταιρείας μετά την ιδιωτικοποίησή της. Η εταιρεία κατέβαλε επίσης και αυξημένο αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της νέας σύμβασης με βάση την οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των ενοποιημένων εσόδων του αντί του 2%.

Τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο ανέρχονται σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και μετά από φόρους σε 4,4 εκατ. έναντι 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Cpt. Fu Chengqiu δήλωσε: «Ήδη από τον πρώτο χρόνο φαίνονται τα σημάδια ανάκαμψης των εσόδων, ορθολογικοποίησης των εξόδων και βελτίωσης της κερδοφορίας. Οι πρώτοι που ωφελούνται είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εισπράττει ακόμα μεγαλύτερο αντάλλαγμα παραχώρησης. Προχωράμε με αποφασιστικότητα, πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει Περισσότερα από τον συγγραφέα